aplepti

aplepti
1 aplèpti intr. 1. Sn aplėpti, nulinkti: Kiaulių ausys aplem̃pa . 2. nuvysti: Paliekit rasodą, jau aplẽpus visa . 3. ištižti, susmukti, suglebti: Piemuo nuo šilimos visai aplẽpo, niekam nebetinka Kp. Vyrai, neaplèpkit! Sn. 4. prk. pasidaryti ne tokiam smarkiam, aprimti: Kilo išsyk kap liūtas, ale matė, kad nebijau, tai aplẽpo Kt. \ lepti; aplepti; įlepti; išlepti; nulepti; palepti; sulepti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • aplėpti — 1 aplė̃pti intr. 1. Trgn, Ds apvysti, apglebti: Žolynai net aplė̃po nuo šilmos Ds. Lietaus nėra, tai javai aplė̃po Grv. 2. nulinkti: Šuva aplė̃pusiom ausim Mlt. ^ Pradėjo [kumelaite] važinėt, tai ir aplė̃po auses (nebetokia smarki) Lp. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplėpti — aplė̃pti vksm. Aplė̃po žolýnai nuo kar̃ščio …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apleipti — apleĩpti intr. 1. netekti sąmonės, apalpti: Ligonis apleipo, t. y. apalpo J. Jaunikaitis iš didelio skaudėjimo apleipo Tat. Toks smarkuolis, o apleĩpo, ir gana Gs. Et, jam apleipti ne naujiena Ssk. 2. pasidaryti netvirtam, netekti jėgų,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlėpti — 1 atlė̃pti intr. 1. Š nulėpti, nulinkti: Ausys atlėpusios rš. 2. atkerti, atsiknoti, atvipti: Dabar jis buvo išklypęs toksai, kreivas, susilenkęs, su išsikišusiais šonkauliais, su atlėpusiu žandikauliu B.Sruog. Kai pūtė vėjelis ir kratėsi ratai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlepti — 1 išlèpti intr. 1. R, K pasidaryti lepiam, išpaikti, išvingti, išgurbti: Jūsų vaikai labai išlẽpę, vis gardėsių graibos, nevalgo ką sugavę Kp. Išlepęs kaip ubago paršelis LTR(Yl). Kits ima žentą išlepęs, kits – bėdoj būdams B. Kad anoji visa… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlėpti — 1 išlė̃pti intr. 1. Ds, Mlt išglebti, nuvysti: Ot kaitra kaitrelė – ana darže burokų lapai išlė̃po ir ant žemės sugulė Klov. Nušalo pupelės ir išlė̃po Ds. Daržely žolynai visiškum išlė̃pę, reikia paliet Sdb. 2. ištižti, nusilpti, suglebti: Parėjo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lepti — 1 lèpti, lem̃pa (lẽpsta K; Kos47), lẽpo intr. 1. Kv darytis lepiam, išpaikusiam: Lem̃pa žmogus iš gėrių, t. y. daros lepnus, valgį bargavoja J. Rods darbelio jūsų ponaičių lẽpusi nosis baidos ir vis poniškai užkumpusi juokias K.Donel. Nieko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lėpti — 1 lė̃pti, sta, o intr., lėpti 1. glebti, vysti: Saulė tiek kepina, net jurginai lė̃psta Sdk. Pakando šalna lapus, dabar lė̃psta žemėn Kp. 2. nesilaikyti tiesiam, svirti, linkti žemyn: Galva lė̃psta [girtam] OG341. Jie tarpsta, kvepia, lapeliai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulepti — 1 nulèpti intr. 1. nulėpti, nulinkti: Šuns ausys nulepusios rš. Ilgi nulepę ūsai rš. Drugelio sparneliai apgedę, nulepę rš. 2. nuvysti: Medžių lapai nulẽpę Skr. 3. prk. nusmurgti, nusiminti: Ko tu šiandien toks kažko nulẽpęs? Skr. Pirmiau jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulėpti — 1 nulė̃pti intr. 1. suglebus nulinkti, nuvysti: Nukratyk dulkes nuo nulėpusių medžių lapų Vaižg. Kad darže batvinių lapai nulė̃pę, tai bus lietaus LMD(Ml). 2. nulinkti, nukabti žemyn: Jo pečiai nulė̃pę Mlt. Uostai išdrikę, žemyn nulėpę, šlapi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”